Missä voit harrastaa Shindoa

Tällä hetkellä olen tauolla eri lajien ohjaamisesta. Voit etsiä Shindo-tunteja mm. opistojen tarjonnasta.

Shindon hyödyt

Shindo-harjoituksia voidaan soveltaa monenlaisiin tarkoituksiin. Ne ovat esimerkiksi erinomaisia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä harjoituksia työpaikoille. Rentoutuminen parantaa aivopuoliskojen yhteistyötä, joten se edistää sekä luovaa että loogista ajattelua. Shindo-harjoitusten avulla opit huomaamaan staattisen jännityksen aiheuttamat kireydet jo ennen kuin ne alkavat aiheuttaa lihasjumeja. Yksin ja yhdessä tehtävät harjoitukset parantavat ryhmän kuin ryhmän yhteishenkeä. Kukapa ei tarvitsisi välillä rentoutumisen ja kosketuksen tuomaa rauhaa ja hyvän olon tunnetta!

Shindo sopii myös lapsille ja vanhemmille yhteiseksi rentoutumishetkeksi. Lapsen kehotietoisuus paranee, kun hän saa helppojen kosketus-, venyttely- ja rentousharjoitusten avulla tuntumaa kehoonsa. Yhdessä rauhoittuminen antaa mahdollisuuden hengähtää touhukkaassa arkielämässä.

Shindo tukee myös kasvavan nuoren itsetuntemusta ja auttaa käsittelemään vaihtelevia tunteita.

Urheilijat saavat Shindo-harjoituksista hyvän lisän kehonhuolto-ohjelmaansa.

Harjoituksia voi tehdä useilla eri tavoilla: lattialla, tuolilla, tyynyillä tukien tai parin tukemana.