Oma Asahi-matkani

Kävin Asahi Health®-ohjaajakurssin kevättalvella 2014 Timo Klemolan opeissa. Asahi on kuin luonteva jatko aikaisemmille kiinnostuksen kohteilleni. Lajit kuten Karate, Qigong, Nia ja Shindo® sisältävät Asahin tavoin kokonaisvaltaisen käsityksen ihmisestä, ja lajeissa yhdistyy hyvin tietoisella tavalla liike, hengitys, keskittyminen ja aistiminen. Asahin kehittäjät ovatkin yhdistäneet tietämyksensä niin idän kuin lännenkin terveysliikunnan perinteistä.

Olen jatkanut opintojani Timo Klemolan Syvä-Asahissa, jossa syvennetään keskeisiä Asahin periaatteita ja ulottuvuuksia, koskien mm. liikesarjoja, liikkeiden periaatteita ja tietoisuustaitoja.

Tällä hetkellä olen opiskelujen takia tauolla eri lajien ohjaamisesta.

Kuva: Ralf Åström